null

Експертски систем – ОТКРИЈ ја својата можност за производство на пелети

null

Технички студии – НАУЧИ повеќе за пелети од слама

null

Пилот инсталација – УВЕРИ се во исплатливоста на пелетите од слама

НАПОМЕНА: ВО ПЕРИОДОТ ОД 12 ДО 17 ЈУНИ 2017 ИЗВРШИВМЕ МИГРАЦИЈА НА ПОРТАЛОТ ОД WINDOWS НА ПО МОЌЕН И СТАБИЛЕН LINUX СЕРВЕР. ЗАТОА СЕ МОЖНИ ОДРЕДЕНИ ПРОБЛЕМИ ВО ФУНКЦИОНИРАЊЕТО КОИ ЌЕ ГИ ОТСТРАНУВАМЕ ВО НАРЕДНИОТ ТЕСТ ПЕРИОД (НАЈДОЦНА ДО 30 ЈУНИ2017). СЕ ИЗВИНУВАМЕ ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ НЕПРИЈАТНОСТИ. БЛАГОДАРИМЕ НА РАЗБИРАЊЕТО.


♥ Општина Могила во грејната 2016/ 2017 заштеди XXX % на трошоците за греење во однос на претходните сезони бидејќи општинската административна зграда ја грееше на пелети произведени од слама.
♦ Цената по произведен KWh енергија изнесуваше XXX денари или за ХХХ % помалку од енергијата произведена од дрва или  XXX % помалку од енергијата произведена од нафта.
♠ Цената по произведен кг пелети од слама изнесуваше ХХХ денари или за ХХХ % помалку од пелети произведени од дрво.
€ На еден тон произведени пелети од слама може на пазарот на големо да се заработат XXX денари.
♣ Општина Могила во грејната 2016/ 2017 придонесе за намалување на емисијата на XXX кг стакленички гасови.

Проектот е имплементиран од Општина Могила, Општина Chalkidona, Грција и Македонско Научно Друштво Битола

Проектот е кофинансиран од Европска Унија и националните фондови на земјите учеснички во ИПА програмата