ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Зголемен рурален економски развој во пограничниот регион со зајакнување на земјоделството преку користење на отпадна слама за производство на енергија С. Могила, Општина Могила, 7000 Битола; Тел.: +389 47 296466 Факс: +389 47 296360; ПИСМО ЗА ПОКАНА Могила, 26.01.2017 година Наша реф.: 01/2017   Почитувани,   ПРЕДМЕТ: ПОКАНА ЗА ПОНУДА Зa набавка на дополнителна опрема…

Започна инсталирањето на опремата за производство на пелети од слама

Екипа на стручњаци од Чешка од фирмата производител на опремата и екипа од домашни стручњаци започнаа со инсталирање на опремата за производство на пелети од слама, Опремата ќе биде лоцирана во с. Беранци и ќе се користи за задоволување на потребите од пелети произведени од слама кои ќе се користат за греење на општинската зграда…

ВТОР КООРДИНАТИВЕН СОСТАНОК ПОМЕЃУ ПАРТНЕРИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА И ГРЦИЈА

На 2 март 2016 година, тимот на проектот од Општина Могила и Македонското Научно Друштво беше примен од страна на членовите на проектот од Општина Koufalia. Ова беше втора координативна средба помеѓу проектните тимови од двете земји. Членовите на проектниот тим разменија информации за реализираните активности, водечкиот партнер, Општина Могила го информира проектниот тим за…

ОФИЦИЈАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ “STRAWPOWER”

Општина Могила и партнерите во проектот “Зголемен рурален економски развој во пограничниот регион со зајакнување на земјоделството преку користење на отпадна слама за производство на енергија“ – STRAWPOWER одржаа официјална конференција за отпочнување на проектот.

Конференцијата се одржа на 11.09.2015 (петок) со почеток од 10 часот во Ресторан “Колта”, во Могила.

ПРВ КООРДИНАТИВЕН СОСТАНОК ПОМЕЃУ ПАРТНЕРИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА И ГРЦИЈА

На 25 август 2015 година, проектниот тим од Општина Могила и Македонското Научно Друштво беше примен од страна на Градоначалникот на Општина Koufalia, г-дин Ioannias Tsouknidas, како и остатокот од тимот на проектот од Општина Koufalia – Грција . Ова беше првиот координативен состанок помеѓу проектните тимови од двете земји. На почетокот гостите од Македонија…